نمکدون - .نظر شما درباره صیانت از اندیشه ها چیه؟؟؟.#مجتبی_شکوری #رادیو_راه #صیانت #اندیشه #جامعه #کتاب_باز #کتاب #تفکر #آزادی #آزادی_بیان نمکدون - .نظر شما درباره صیانت از اندیشه ها چیه؟؟؟.#مجتبی_شکوری #رادیو_راه #صیانت #اندیشه #جامعه #کتاب_باز #کتاب #تفکر #آزادی #آزادی_بیان نمکدون - .نظر شما درباره صیانت از اندیشه ها چیه؟؟؟.#مجتبی_شکوری #رادیو_راه #صیانت #اندیشه #جامعه #کتاب_باز #کتاب #تفکر #آزادی #آزادی_بیان

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید