نمکدون - حالا بگو ۵۲۸ ظاهرش میپسندی یا ۵۳۰؟ رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Carplay#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#M5#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - حالا بگو ۵۲۸ ظاهرش میپسندی یا ۵۳۰؟ رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Carplay#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#M5#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - حالا بگو ۵۲۸ ظاهرش میپسندی یا ۵۳۰؟ رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Carplay#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#M5#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
حالا بگو ۵۲۸ ظاهرش میپسندی یا ۵۳۰؟ رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#Carplay#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#M5#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید