نمکدون - . دکتر کوسه موهای خود را به ما بسپاری😃 . با همکاری انیمیشن اینارو 👇 @inarocartoon . پشت صحنه های باحالمون 👇 @hasanreyvandi نمکدون - . دکتر کوسه موهای خود را به ما بسپاری😃 . با همکاری انیمیشن اینارو 👇 @inarocartoon . پشت صحنه های باحالمون 👇 @hasanreyvandi نمکدون - . دکتر کوسه موهای خود را به ما بسپاری😃 . با همکاری انیمیشن اینارو 👇 @inarocartoon . پشت صحنه های باحالمون 👇 @hasanreyvandi
. دکتر کوسه موهای خود را به ما بسپاری😃 . با همکاری انیمیشن اینارو 👇 @inarocartoon . پشت صحنه های باحالمون 👇 @hasanreyvandi
 • hmn.iranmanesh
  فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️
 • hmn.iranmanesh
  😱 #جاده_مرگ 😱 لطفا با صداى كم گوش كنيد😂 @ali.sogandpoor @abbassasaniyan چقدر خنديديمو داد زديم ما امشب واى خدا😂 يه بنده خدام فك كرد ما داريم بهش چراغ ميديم خواست دور بزنه بياد سمتمون ماشينش افتاد توو چاله به زور دٓرِش آورديم😂😂
 • hmn.iranmanesh
  😂گُگُگُگُگُهههههه💩
 • hmn.iranmanesh
  اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید