نمکدون - The #F10 coding کدینگ های ۵۲۸ تک کلید در سی ثانیه! سفیدش قشنگه؟😁✌🏻 . . . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#528i#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#بی_ام_و نمکدون - The #F10 coding کدینگ های ۵۲۸ تک کلید در سی ثانیه! سفیدش قشنگه؟😁✌🏻 . . . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#528i#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#بی_ام_و نمکدون - The #F10 coding کدینگ های ۵۲۸ تک کلید در سی ثانیه! سفیدش قشنگه؟😁✌🏻 . . . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#528i#4series#Flag#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#X6M#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید