نمکدون - .زحم های کودکی .... چه زخمی از کودکی تا به امروز همراه تون مونده؟؟؟.کتاب معرفی شده در :#فصل_چهارم #قسمت_یازدهم زندگی خود را دوباره بیافرینیدنویسنده : جِفری ای. یانگ ، جنِت اس. کلونسومترجم : ساره حسینی عطار.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #کودک #خاطرات #روانشناسی نمکدون - .زحم های کودکی .... چه زخمی از کودکی تا به امروز همراه تون مونده؟؟؟.کتاب معرفی شده در :#فصل_چهارم #قسمت_یازدهم زندگی خود را دوباره بیافرینیدنویسنده : جِفری ای. یانگ ، جنِت اس. کلونسومترجم : ساره حسینی عطار.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #کودک #خاطرات #روانشناسی نمکدون - .زحم های کودکی .... چه زخمی از کودکی تا به امروز همراه تون مونده؟؟؟.کتاب معرفی شده در :#فصل_چهارم #قسمت_یازدهم زندگی خود را دوباره بیافرینیدنویسنده : جِفری ای. یانگ ، جنِت اس. کلونسومترجم : ساره حسینی عطار.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #کودک #خاطرات #روانشناسی
.
زحم های کودکی ...
.
چه زخمی از کودکی تا به امروز همراه تون مونده؟؟؟
.
کتاب معرفی شده در :
#فصل_چهارم #قسمت_یازدهم
زندگی خود را دوباره بیافرینید
نویسنده : جِفری ای. یانگ ، جنِت اس. کلونسو
مترجم : ساره حسینی عطار
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #کودک #خاطرات #روانشناسی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید