نمکدون - #Xminds عصر پنجشنبه خوبی داشته باشید با این آهنگ شاد ایرانی 😅✌🏻. خوبی آهنگ ایرانی اینه که اسمش نمیخوان😌😁. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan نمکدون - #Xminds عصر پنجشنبه خوبی داشته باشید با این آهنگ شاد ایرانی 😅✌🏻. خوبی آهنگ ایرانی اینه که اسمش نمیخوان😌😁. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan نمکدون - #Xminds عصر پنجشنبه خوبی داشته باشید با این آهنگ شاد ایرانی 😅✌🏻. خوبی آهنگ ایرانی اینه که اسمش نمیخوان😌😁. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan
#Xminds عصر پنجشنبه خوبی داشته باشید با این آهنگ شاد ایرانی 😅✌🏻. خوبی آهنگ ایرانی اینه که اسمش نمیخوان😌😁. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید