نمکدون - . اولین واکنش ما به گرون شدن بنزین صف وایسادن تو پمپ بنزیناست😐 . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #بنزین #سهمیه_بنزین نمکدون - . اولین واکنش ما به گرون شدن بنزین صف وایسادن تو پمپ بنزیناست😐 . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #بنزین #سهمیه_بنزین نمکدون - . اولین واکنش ما به گرون شدن بنزین صف وایسادن تو پمپ بنزیناست😐 . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #بنزین #سهمیه_بنزین
. اولین واکنش ما به گرون شدن بنزین صف وایسادن تو پمپ بنزیناست😐 . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #بنزین #سهمیه_بنزین
  • hmn.iranmanesh
    اينم از عيد ديدنىِ ما، جاتون خالى☺ آى گلينه باخ گلينه، الين ورپ بلينه💃🏻

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید