نمکدون - . بالِ مرغ کوپنی . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #کوپن #خنده_دار نمکدون - . بالِ مرغ کوپنی . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #کوپن #خنده_دار نمکدون - . بالِ مرغ کوپنی . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #کوپن #خنده_دار
. بالِ مرغ کوپنی . خنده دارترین پشت صحنه اجراها 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #مرغ #کوپن #خنده_دار
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید