نمکدون - . 🔵تخصصی ترین مرکز نصب اپشن های اصلی و فابریک سانتافه🔴 @santafe.option @caroptioniran 🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗 تبدیل سانتافه لو اپشن ۲۰۱۴به فول اپشن ✅صندوق برقی ✅اتو ترانک ✅سردکن و گرمکن ✅دیلایت ✅رادارنقطه کور ✅دوربین۳۶۰درجه ✅اتو پارک ✅سنسور جلو ✅شیفتر دنده پشت فرمان ✅مانیتور اندروید۱۰اینچ ✅کیلس استارت ✅دستگیره های کرم دکمه دار ✅اینه تاشو برقی ✅ترمز برقی نصب در سراسر نقاط ایران و خاورمیانه📣 جهت هماهنگی نصب در سایر نقاط با شماره زیر تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۰۶۲۰۲۷ 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۹۱۲۵۸۰۶۰۸۰ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ آدرس:تهران خیابان قزوین خیابان ابراهیمی شمالی نبش کوچه دکتر پیروز پلاک۲۸۹ #اپشن_سانتافه#santafesavaran#صندوق_برقی_سانتافه#جک_صندوق_برقی#صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#اینه_تاشو_برقی#اینه_تاشو_برقی_سانتافه#ساب_عقب_جلو_سانتافه#ساب_سنتر_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#شیفتر_فرمان_سانتافه#دنده_فرمان_سانتافه#گرمکن_سانتافه#گرمکن_سردکن_سانتافه#سنسور_جلو_سانتافه#رادار_جانبی_سانتافه#رادار_نقطه_کور_سانتافه##دوربین_۳۶۰درجه_سانتافه#مانیتور_تسلایی_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#سانتافه_سواران#optionsantafe#caroptioniran#سنسور_سانتافه#تهران #کیلس_سانتافه #کی_لس#کی_لس_سانتافه#ماشین_بازی #سانتافه_لوآپشن نمکدون - . 🔵تخصصی ترین مرکز نصب اپشن های اصلی و فابریک سانتافه🔴 @santafe.option @caroptioniran 🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗 تبدیل سانتافه لو اپشن ۲۰۱۴به فول اپشن ✅صندوق برقی ✅اتو ترانک ✅سردکن و گرمکن ✅دیلایت ✅رادارنقطه کور ✅دوربین۳۶۰درجه ✅اتو پارک ✅سنسور جلو ✅شیفتر دنده پشت فرمان ✅مانیتور اندروید۱۰اینچ ✅کیلس استارت ✅دستگیره های کرم دکمه دار ✅اینه تاشو برقی ✅ترمز برقی نصب در سراسر نقاط ایران و خاورمیانه📣 جهت هماهنگی نصب در سایر نقاط با شماره زیر تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۰۶۲۰۲۷ 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۹۱۲۵۸۰۶۰۸۰ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ آدرس:تهران خیابان قزوین خیابان ابراهیمی شمالی نبش کوچه دکتر پیروز پلاک۲۸۹ #اپشن_سانتافه#santafesavaran#صندوق_برقی_سانتافه#جک_صندوق_برقی#صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#اینه_تاشو_برقی#اینه_تاشو_برقی_سانتافه#ساب_عقب_جلو_سانتافه#ساب_سنتر_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#شیفتر_فرمان_سانتافه#دنده_فرمان_سانتافه#گرمکن_سانتافه#گرمکن_سردکن_سانتافه#سنسور_جلو_سانتافه#رادار_جانبی_سانتافه#رادار_نقطه_کور_سانتافه##دوربین_۳۶۰درجه_سانتافه#مانیتور_تسلایی_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#سانتافه_سواران#optionsantafe#caroptioniran#سنسور_سانتافه#تهران #کیلس_سانتافه #کی_لس#کی_لس_سانتافه#ماشین_بازی #سانتافه_لوآپشن نمکدون - . 🔵تخصصی ترین مرکز نصب اپشن های اصلی و فابریک سانتافه🔴 @santafe.option @caroptioniran 🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗 تبدیل سانتافه لو اپشن ۲۰۱۴به فول اپشن ✅صندوق برقی ✅اتو ترانک ✅سردکن و گرمکن ✅دیلایت ✅رادارنقطه کور ✅دوربین۳۶۰درجه ✅اتو پارک ✅سنسور جلو ✅شیفتر دنده پشت فرمان ✅مانیتور اندروید۱۰اینچ ✅کیلس استارت ✅دستگیره های کرم دکمه دار ✅اینه تاشو برقی ✅ترمز برقی نصب در سراسر نقاط ایران و خاورمیانه📣 جهت هماهنگی نصب در سایر نقاط با شماره زیر تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۰۶۲۰۲۷ 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۹۱۲۵۸۰۶۰۸۰ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ آدرس:تهران خیابان قزوین خیابان ابراهیمی شمالی نبش کوچه دکتر پیروز پلاک۲۸۹ #اپشن_سانتافه#santafesavaran#صندوق_برقی_سانتافه#جک_صندوق_برقی#صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#اینه_تاشو_برقی#اینه_تاشو_برقی_سانتافه#ساب_عقب_جلو_سانتافه#ساب_سنتر_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#شیفتر_فرمان_سانتافه#دنده_فرمان_سانتافه#گرمکن_سانتافه#گرمکن_سردکن_سانتافه#سنسور_جلو_سانتافه#رادار_جانبی_سانتافه#رادار_نقطه_کور_سانتافه##دوربین_۳۶۰درجه_سانتافه#مانیتور_تسلایی_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#سانتافه_سواران#optionsantafe#caroptioniran#سنسور_سانتافه#تهران #کیلس_سانتافه #کی_لس#کی_لس_سانتافه#ماشین_بازی #سانتافه_لوآپشن
. 🔵تخصصی ترین مرکز نصب اپشن های اصلی و فابریک سانتافه🔴 @santafe.option @caroptioniran 🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗 تبدیل سانتافه لو اپشن ۲۰۱۴به فول اپشن ✅صندوق برقی ✅اتو ترانک ✅سردکن و گرمکن ✅دیلایت ✅رادارنقطه کور ✅دوربین۳۶۰درجه ✅اتو پارک ✅سنسور جلو ✅شیفتر دنده پشت فرمان ✅مانیتور اندروید۱۰اینچ ✅کیلس استارت ✅دستگیره های کرم دکمه دار ✅اینه تاشو برقی ✅ترمز برقی نصب در سراسر نقاط ایران و خاورمیانه📣 جهت هماهنگی نصب در سایر نقاط با شماره زیر تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۰۶۲۰۲۷ 🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷 برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۹۱۲۵۸۰۶۰۸۰ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ آدرس:تهران خیابان قزوین خیابان ابراهیمی شمالی نبش کوچه دکتر پیروز پلاک۲۸۹ #اپشن_سانتافه#santafesavaran#صندوق_برقی_سانتافه#جک_صندوق_برقی#صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#اینه_تاشو_برقی#اینه_تاشو_برقی_سانتافه#ساب_عقب_جلو_سانتافه#ساب_سنتر_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#شیفتر_فرمان_سانتافه#دنده_فرمان_سانتافه#گرمکن_سانتافه#گرمکن_سردکن_سانتافه#سنسور_جلو_سانتافه#رادار_جانبی_سانتافه#رادار_نقطه_کور_سانتافه##دوربین_۳۶۰درجه_سانتافه#مانیتور_تسلایی_سانتافه#مانیتور_اندروید_سانتافه#سانتافه_سواران#optionsantafe#caroptioniran#سنسور_سانتافه#تهران #کیلس_سانتافه #کی_لس#کی_لس_سانتافه#ماشین_بازی #سانتافه_لوآپشن

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج kia_hyundai_savaran را دنبال کنید