نمکدون - .📌چرا نباید خودکشی کرد ؟؟؟.⁉️یکی از مهمترین سوال های زندگی و فلسفه 👇👇👇🔫چرا نباید خودکشی کرد؟؟؟🔫 برای زیستن چه ارزشی باید پیدا کرد که به آن چنگ بزنیم و زندگی را ادامه دهیم ؟؟؟.💡اگر چرایی زندگی را یافته باشی با هر چگونگی می تونی بسازی و رنج تو معنای پیدا کند و این معنا می تواند تو را قدرتمند تر کند و یک دلیل برای بیدار شدن از خواب باشه. 👊در جواب این سوال که چطور می‌شود چرایی زندگی را پیدا کرد باید گفت به نظر من باید رنجی که برای ما رخ داده است را تحلیل کنیم ریشه هایش را بشناسیم و از این که این رنج برای دیگران رخ دهد تا حدی جلوگیری کنیم.✌جهان ما مملو از رنج است و گاهی خیلی نامرد و خیلی رنج آلود است و اندک دلایلی که می‌توانیم برای برای زنده ماندنمان در این جهان پیدا کنیم گاهی خیلی کوچک است..📚کتاب معرفی شده در این قسمت درباره معنی زندگی از ویل دورانت ترجمه شهاب الدین عباسی..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #رنج #خودکشی #مرگ #هدف #انگیزه #معنی_زندگی #جهان #فصل_چهارم_قسمت_نهم نمکدون - .📌چرا نباید خودکشی کرد ؟؟؟.⁉️یکی از مهمترین سوال های زندگی و فلسفه 👇👇👇🔫چرا نباید خودکشی کرد؟؟؟🔫 برای زیستن چه ارزشی باید پیدا کرد که به آن چنگ بزنیم و زندگی را ادامه دهیم ؟؟؟.💡اگر چرایی زندگی را یافته باشی با هر چگونگی می تونی بسازی و رنج تو معنای پیدا کند و این معنا می تواند تو را قدرتمند تر کند و یک دلیل برای بیدار شدن از خواب باشه. 👊در جواب این سوال که چطور می‌شود چرایی زندگی را پیدا کرد باید گفت به نظر من باید رنجی که برای ما رخ داده است را تحلیل کنیم ریشه هایش را بشناسیم و از این که این رنج برای دیگران رخ دهد تا حدی جلوگیری کنیم.✌جهان ما مملو از رنج است و گاهی خیلی نامرد و خیلی رنج آلود است و اندک دلایلی که می‌توانیم برای برای زنده ماندنمان در این جهان پیدا کنیم گاهی خیلی کوچک است..📚کتاب معرفی شده در این قسمت درباره معنی زندگی از ویل دورانت ترجمه شهاب الدین عباسی..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #رنج #خودکشی #مرگ #هدف #انگیزه #معنی_زندگی #جهان #فصل_چهارم_قسمت_نهم نمکدون - .📌چرا نباید خودکشی کرد ؟؟؟.⁉️یکی از مهمترین سوال های زندگی و فلسفه 👇👇👇🔫چرا نباید خودکشی کرد؟؟؟🔫 برای زیستن چه ارزشی باید پیدا کرد که به آن چنگ بزنیم و زندگی را ادامه دهیم ؟؟؟.💡اگر چرایی زندگی را یافته باشی با هر چگونگی می تونی بسازی و رنج تو معنای پیدا کند و این معنا می تواند تو را قدرتمند تر کند و یک دلیل برای بیدار شدن از خواب باشه. 👊در جواب این سوال که چطور می‌شود چرایی زندگی را پیدا کرد باید گفت به نظر من باید رنجی که برای ما رخ داده است را تحلیل کنیم ریشه هایش را بشناسیم و از این که این رنج برای دیگران رخ دهد تا حدی جلوگیری کنیم.✌جهان ما مملو از رنج است و گاهی خیلی نامرد و خیلی رنج آلود است و اندک دلایلی که می‌توانیم برای برای زنده ماندنمان در این جهان پیدا کنیم گاهی خیلی کوچک است..📚کتاب معرفی شده در این قسمت درباره معنی زندگی از ویل دورانت ترجمه شهاب الدین عباسی..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #رنج #خودکشی #مرگ #هدف #انگیزه #معنی_زندگی #جهان #فصل_چهارم_قسمت_نهم
.
📌چرا نباید خودکشی کرد ؟؟؟
.
⁉️یکی از مهمترین سوال های زندگی و فلسفه 👇👇👇
🔫چرا نباید خودکشی کرد؟؟؟
🔫 برای زیستن چه ارزشی باید پیدا کرد که به آن چنگ بزنیم و زندگی را ادامه دهیم ؟؟؟
.
💡اگر چرایی زندگی را یافته باشی با هر چگونگی می تونی بسازی و رنج تو معنای پیدا کند و این معنا می تواند تو را قدرتمند تر کند و یک دلیل برای بیدار شدن از خواب باشه.
👊در جواب این سوال که چطور می‌شود چرایی زندگی را پیدا کرد باید گفت به نظر من باید رنجی که برای ما رخ داده است را تحلیل کنیم ریشه هایش را بشناسیم و از این که این رنج برای دیگران رخ دهد تا حدی جلوگیری کنیم.
✌جهان ما مملو از رنج است و گاهی خیلی نامرد و خیلی رنج آلود است و اندک دلایلی که می‌توانیم برای برای زنده ماندنمان در این جهان پیدا کنیم گاهی خیلی کوچک است.
.
📚کتاب معرفی شده در این قسمت درباره معنی زندگی از ویل دورانت ترجمه شهاب الدین عباسی.
.
#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #رنج #خودکشی #مرگ #هدف #انگیزه #معنی_زندگی #جهان #فصل_چهارم_قسمت_نهم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید