نمکدون - BMW #roadtrips این کیلومتر رو کدوم سری های بی ام و وجود داره؟ حال و هوای خوب و انرژی مثبت با BMW که تابلوخوان سرعت/سبقت ممنوع فعال کردیم. . . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#digital#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#dash#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#SLI نمکدون - BMW #roadtrips این کیلومتر رو کدوم سری های بی ام و وجود داره؟ حال و هوای خوب و انرژی مثبت با BMW که تابلوخوان سرعت/سبقت ممنوع فعال کردیم. . . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#digital#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#dash#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#SLI نمکدون - BMW #roadtrips این کیلومتر رو کدوم سری های بی ام و وجود داره؟ حال و هوای خوب و انرژی مثبت با BMW که تابلوخوان سرعت/سبقت ممنوع فعال کردیم. . . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#digital#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#dash#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#SLI
BMW #roadtrips این کیلومتر رو کدوم سری های بی ام و وجود داره؟ حال و هوای خوب و انرژی مثبت با BMW که تابلوخوان سرعت/سبقت ممنوع فعال کردیم. . . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#digital#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#dash#Speedlimit#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#SLI

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید