نمکدون - @BMWwelt #Parking پارکینگ مونیخ محال یادت بره😁✌🏻! اینجا پارکینگ BMW WELT شهر مونیخ هست که موقع خروج معمولا یک بی ام و خوشگل هم میبینی😉. نظرته؟ اگه گفتی با چه ماشینی رانندگی میکردیم؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - @BMWwelt #Parking پارکینگ مونیخ محال یادت بره😁✌🏻! اینجا پارکینگ BMW WELT شهر مونیخ هست که موقع خروج معمولا یک بی ام و خوشگل هم میبینی😉. نظرته؟ اگه گفتی با چه ماشینی رانندگی میکردیم؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - @BMWwelt #Parking پارکینگ مونیخ محال یادت بره😁✌🏻! اینجا پارکینگ BMW WELT شهر مونیخ هست که موقع خروج معمولا یک بی ام و خوشگل هم میبینی😉. نظرته؟ اگه گفتی با چه ماشینی رانندگی میکردیم؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
@BMWwelt #Parking پارکینگ مونیخ محال یادت بره😁✌🏻! اینجا پارکینگ BMW WELT شهر مونیخ هست که موقع خروج معمولا یک بی ام و خوشگل هم میبینی😉. نظرته؟ اگه گفتی با چه ماشینی رانندگی میکردیم؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#F90#BMWWELT#bmwclassic#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید