نمکدون - . گلی به گوشه جمالت جعفر آقا کافه رو بهم ریختی 👇 @ghasemjafartaxi . پشت صحنه های خنده دار👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #تقلید_صدا #عهدیه #ایرج نمکدون - . گلی به گوشه جمالت جعفر آقا کافه رو بهم ریختی 👇 @ghasemjafartaxi . پشت صحنه های خنده دار👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #تقلید_صدا #عهدیه #ایرج نمکدون - . گلی به گوشه جمالت جعفر آقا کافه رو بهم ریختی 👇 @ghasemjafartaxi . پشت صحنه های خنده دار👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #تقلید_صدا #عهدیه #ایرج
. گلی به گوشه جمالت جعفر آقا کافه رو بهم ریختی 👇 @ghasemjafartaxi . پشت صحنه های خنده دار👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #تقلید_صدا #عهدیه #ایرج
  • hmn.iranmanesh
    صحبت دوستانه با پدر😂 خب چيكار كنم خودش گفت مثل دوتا دوست حرف بزنيم😝 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید