نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#f30nation #bmwf10#bmwclassic#X6M#Spoiler#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#f30nation #bmwf10#bmwclassic#X6M#Spoiler#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#X4M#f30nation #bmwf10#bmwclassic#X6M#Spoiler#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
  • bmwminz
    The #G30 #update پیش به سوی افق😁✌🏻، اخیرا تمایل به خرید ۵۳۰ از ۷۳۰ بیشتر شده! دلیلش چیه؟😉 . .

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید