نمکدون - . ‏شیرین به فرهاد گفت: یا خونه تکونی می‌کُنی یا بیستون رو می‌کَنی! خودتون می‌دونید که فرهاد کدوم رو انتخاب کرد دیگه😁😂 . @mehdi_ahmadvandoriginal ❤️ . پشت صحنه این کلیپ رو اینجا ببینید 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خانه_تکانی #خنده_دار #طنز نمکدون - . ‏شیرین به فرهاد گفت: یا خونه تکونی می‌کُنی یا بیستون رو می‌کَنی! خودتون می‌دونید که فرهاد کدوم رو انتخاب کرد دیگه😁😂 . @mehdi_ahmadvandoriginal ❤️ . پشت صحنه این کلیپ رو اینجا ببینید 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خانه_تکانی #خنده_دار #طنز نمکدون - . ‏شیرین به فرهاد گفت: یا خونه تکونی می‌کُنی یا بیستون رو می‌کَنی! خودتون می‌دونید که فرهاد کدوم رو انتخاب کرد دیگه😁😂 . @mehdi_ahmadvandoriginal ❤️ . پشت صحنه این کلیپ رو اینجا ببینید 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خانه_تکانی #خنده_دار #طنز
. ‏شیرین به فرهاد گفت: یا خونه تکونی می‌کُنی یا بیستون رو می‌کَنی! خودتون می‌دونید که فرهاد کدوم رو انتخاب کرد دیگه😁😂 . @mehdi_ahmadvandoriginal ❤️ . پشت صحنه این کلیپ رو اینجا ببینید 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خانه_تکانی #خنده_دار #طنز

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید