نمکدون - Passing information اینم تست NPI بعد از فعالسازی تابلوخوان برای مشتری خوبمون که علاوه بر نمایش سرعت مجاز، تابلوهای سبقت ممنوع و حتی تابلو های پایان سبقت هم نمایش میدهد. نکته مهم این هست که دقیقا بعد از عبور از کنار تابلو، محدوده جدید سرعت شروع خواهد شد و در هدآپ و کیلومتر اعلام میکند. حالا بگید که ماشین چیه؟😁✌🏻. W/ @erfanataee . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Passing information اینم تست NPI بعد از فعالسازی تابلوخوان برای مشتری خوبمون که علاوه بر نمایش سرعت مجاز، تابلوهای سبقت ممنوع و حتی تابلو های پایان سبقت هم نمایش میدهد. نکته مهم این هست که دقیقا بعد از عبور از کنار تابلو، محدوده جدید سرعت شروع خواهد شد و در هدآپ و کیلومتر اعلام میکند. حالا بگید که ماشین چیه؟😁✌🏻. W/ @erfanataee . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Passing information اینم تست NPI بعد از فعالسازی تابلوخوان برای مشتری خوبمون که علاوه بر نمایش سرعت مجاز، تابلوهای سبقت ممنوع و حتی تابلو های پایان سبقت هم نمایش میدهد. نکته مهم این هست که دقیقا بعد از عبور از کنار تابلو، محدوده جدید سرعت شروع خواهد شد و در هدآپ و کیلومتر اعلام میکند. حالا بگید که ماشین چیه؟😁✌🏻. W/ @erfanataee . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و
Passing information اینم تست NPI بعد از فعالسازی تابلوخوان برای مشتری خوبمون که علاوه بر نمایش سرعت مجاز، تابلوهای سبقت ممنوع و حتی تابلو های پایان سبقت هم نمایش میدهد. نکته مهم این هست که دقیقا بعد از عبور از کنار تابلو، محدوده جدید سرعت شروع خواهد شد و در هدآپ و کیلومتر اعلام میکند. حالا بگید که ماشین چیه؟😁✌🏻. W/ @erfanataee . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید