نمکدون - .📌من همه تلاشم رو کردم..👊👊👊.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فیلم #المپیک #برنده نمکدون - .📌من همه تلاشم رو کردم..👊👊👊.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فیلم #المپیک #برنده نمکدون - .📌من همه تلاشم رو کردم..👊👊👊.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فیلم #المپیک #برنده
.
📌من همه تلاشم رو کردم..👊👊👊
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #فیلم #المپیک #برنده

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید