نمکدون - . کچل ها رو تگ کنید . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی نمکدون - . کچل ها رو تگ کنید . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی نمکدون - . کچل ها رو تگ کنید . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی
. کچل ها رو تگ کنید . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید