نمکدون - . سال ۸۶ سهمیه بنزین ماهیانه ۱۲۰ لیتر بود کم کم رسید به ماهیانه ۶۰ لیتر الان میگن روزی یه لیتر! چند ماه دیگه نظرشون عوض میشه، میگن هر ۸ ساعت یه قاشق چایی خوری😐 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده #طنز #بنزین #سهمیه_بنزین #سهمیه #خنده_دار نمکدون - . سال ۸۶ سهمیه بنزین ماهیانه ۱۲۰ لیتر بود کم کم رسید به ماهیانه ۶۰ لیتر الان میگن روزی یه لیتر! چند ماه دیگه نظرشون عوض میشه، میگن هر ۸ ساعت یه قاشق چایی خوری😐 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده #طنز #بنزین #سهمیه_بنزین #سهمیه #خنده_دار نمکدون - . سال ۸۶ سهمیه بنزین ماهیانه ۱۲۰ لیتر بود کم کم رسید به ماهیانه ۶۰ لیتر الان میگن روزی یه لیتر! چند ماه دیگه نظرشون عوض میشه، میگن هر ۸ ساعت یه قاشق چایی خوری😐 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده #طنز #بنزین #سهمیه_بنزین #سهمیه #خنده_دار
. سال ۸۶ سهمیه بنزین ماهیانه ۱۲۰ لیتر بود کم کم رسید به ماهیانه ۶۰ لیتر الان میگن روزی یه لیتر! چند ماه دیگه نظرشون عوض میشه، میگن هر ۸ ساعت یه قاشق چایی خوری😐 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده #طنز #بنزین #سهمیه_بنزین #سهمیه #خنده_دار
  • hmn.iranmanesh
    صحبت دوستانه با پدر😂 خب چيكار كنم خودش گفت مثل دوتا دوست حرف بزنيم😝 #هومن_ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید