نمکدون - . خاشقچی زنده شد 😰 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خاشقچی #خنده ##طنز نمکدون - . خاشقچی زنده شد 😰 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خاشقچی #خنده ##طنز نمکدون - . خاشقچی زنده شد 😰 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خاشقچی #خنده ##طنز

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید