نمکدون - .📌دیکتاتوری لایک .بلاهای اینترنت 👈 مرگ تخیل ، مرگ عمق و هزینه سوئیچینگ.📖کتاب معرفی شده در این قسمت ⬅️ "اینترنت با مغز ما چه می‌کند" از نیکلاس کار و ترجمه محمود حبیبی .#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #فضای_مجازی #اینستاگرام #لایک نمکدون - .📌دیکتاتوری لایک .بلاهای اینترنت 👈 مرگ تخیل ، مرگ عمق و هزینه سوئیچینگ.📖کتاب معرفی شده در این قسمت ⬅️ "اینترنت با مغز ما چه می‌کند" از نیکلاس کار و ترجمه محمود حبیبی .#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #فضای_مجازی #اینستاگرام #لایک نمکدون - .📌دیکتاتوری لایک .بلاهای اینترنت 👈 مرگ تخیل ، مرگ عمق و هزینه سوئیچینگ.📖کتاب معرفی شده در این قسمت ⬅️ "اینترنت با مغز ما چه می‌کند" از نیکلاس کار و ترجمه محمود حبیبی .#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #فضای_مجازی #اینستاگرام #لایک
.
📌دیکتاتوری لایک
.
بلاهای اینترنت 👈 مرگ تخیل ، مرگ عمق و هزینه سوئیچینگ
.
📖کتاب معرفی شده در این قسمت ⬅️ "اینترنت با مغز ما چه می‌کند" از نیکلاس کار و ترجمه محمود حبیبی
.
#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #کتاب #فضای_مجازی #اینستاگرام #لایک

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید