نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Black#X4M#X3#M5Lci#bmwclassic#BMWG30#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#M5F90#بی_ام_و نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Black#X4M#X3#M5Lci#bmwclassic#BMWG30#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#M5F90#بی_ام_و نمکدون - رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Black#X4M#X3#M5Lci#bmwclassic#BMWG30#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#M5F90#بی_ام_و
  • bmwminz
    The BMW #G12 اسم رنگش چیه؟😁🤔 سی ثانیه ای آپدیتش کنیم!

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید