نمکدون - Hey #M850i @paulmillerbmw از این پست های جاست فور فان ها! به نظرت چه سالی M850i میاد تو ایران و میخریش؟😁🤷🏼✌🏻 رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The8#8series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Hey #M850i @paulmillerbmw از این پست های جاست فور فان ها! به نظرت چه سالی M850i میاد تو ایران و میخریش؟😁🤷🏼✌🏻 رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The8#8series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Hey #M850i @paulmillerbmw از این پست های جاست فور فان ها! به نظرت چه سالی M850i میاد تو ایران و میخریش؟😁🤷🏼✌🏻 رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The8#8series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و
Hey #M850i @paulmillerbmw از این پست های جاست فور فان ها! به نظرت چه سالی M850i میاد تو ایران و میخریش؟😁🤷🏼✌🏻 رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The8#8series#Redcar#Mercedes#F90#cls#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و
  • bmwminz
    The #G30 #update پیش به سوی افق😁✌🏻، اخیرا تمایل به خرید ۵۳۰ از ۷۳۰ بیشتر شده! دلیلش چیه؟😉 . .

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید