نمکدون - #BMW #chiling جمعه شما با چه ماشینی میگذره؟😁✌🏻 . . 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#تهران#شبگردی#bmwf10#bmwclassic#BMW7#coding#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#estorilblue#Blue نمکدون - #BMW #chiling جمعه شما با چه ماشینی میگذره؟😁✌🏻 . . 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#تهران#شبگردی#bmwf10#bmwclassic#BMW7#coding#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#estorilblue#Blue نمکدون - #BMW #chiling جمعه شما با چه ماشینی میگذره؟😁✌🏻 . . 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#تهران#شبگردی#bmwf10#bmwclassic#BMW7#coding#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#estorilblue#Blue
  • benz__savaran
    کف بازی با بنز cls چطوره ؟ . . . #بنز#cls
  • benz__savaran
    حاده چالوس فقط با بنز حال میده مدل بنز چیه؟ببینم کیا بلدن؟ . . . .
  • benz__savaran
    شیطنت پسر clsسوار . . . . . رقیبی ندار clsواقعا . . . . #بنز#cls

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید