نمکدون - #Cockpit #interior قشنگ ترین کامنت در وصف BMW, پیجش استوری میشه😁✌🏻. ایشون از جمله آپدیتگان بود. . رزرو خدمات: 021-284295 . . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#لاکچری#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#آپشن#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#ماشین#بی_ام_و نمکدون - #Cockpit #interior قشنگ ترین کامنت در وصف BMW, پیجش استوری میشه😁✌🏻. ایشون از جمله آپدیتگان بود. . رزرو خدمات: 021-284295 . . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#لاکچری#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#آپشن#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#ماشین#بی_ام_و نمکدون - #Cockpit #interior قشنگ ترین کامنت در وصف BMW, پیجش استوری میشه😁✌🏻. ایشون از جمله آپدیتگان بود. . رزرو خدمات: 021-284295 . . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#لاکچری#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#آپشن#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#ماشین#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید