نمکدون - #Canada market, #X4 میدونستی که در سفارش کانادا/امریکا حرکت چراغ های جلو محدود شده و VLD به همراه Anti Dazzle فعال نیست؟ توضیحات بیشتر در پست میتونید مشاهد کنید. این ماشین هم آپدیت شد و کارپلی فول اسکرین فعال✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . owner @sina.975 🙋 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#X4#3series#BMWG12#highlights#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#F26#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#BMW4#sheerdrivingpleasure#iphone#persiakhodro#X6#VLD#BMWX3 نمکدون - #Canada market, #X4 میدونستی که در سفارش کانادا/امریکا حرکت چراغ های جلو محدود شده و VLD به همراه Anti Dazzle فعال نیست؟ توضیحات بیشتر در پست میتونید مشاهد کنید. این ماشین هم آپدیت شد و کارپلی فول اسکرین فعال✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . owner @sina.975 🙋 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#X4#3series#BMWG12#highlights#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#F26#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#BMW4#sheerdrivingpleasure#iphone#persiakhodro#X6#VLD#BMWX3 نمکدون - #Canada market, #X4 میدونستی که در سفارش کانادا/امریکا حرکت چراغ های جلو محدود شده و VLD به همراه Anti Dazzle فعال نیست؟ توضیحات بیشتر در پست میتونید مشاهد کنید. این ماشین هم آپدیت شد و کارپلی فول اسکرین فعال✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . owner @sina.975 🙋 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#X4#3series#BMWG12#highlights#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#F26#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#BMW4#sheerdrivingpleasure#iphone#persiakhodro#X6#VLD#BMWX3
#Canada market, #X4 میدونستی که در سفارش کانادا/امریکا حرکت چراغ های جلو محدود شده و VLD به همراه Anti Dazzle فعال نیست؟ توضیحات بیشتر در پست میتونید مشاهد کنید. این ماشین هم آپدیت شد و کارپلی فول اسکرین فعال✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . owner @sina.975 🙋 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#X4#3series#BMWG12#highlights#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#F26#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#BMW4#sheerdrivingpleasure#iphone#persiakhodro#X6#VLD#BMWX3

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید