نمکدون - .📌مهمترین دلیل زندگی مهمترین دلیل زندگی شما چیه؟ حتما نظراتتون رو میخونم😉.راه حل از بین بردن رنج👈 "امید واقع بینانه" هست.(یعنی امیدی که ریشه در واقعیت داره و اونم حاصل پذیرندگی به علاوه عمل هست بدین معنا که جهان را آنگونه که هست بپذیریم در عین حال عملی که می‌توانیم رو انجام دهیم.)پذیرندگی یعنی پذیرفتن چیزهایی که نمی توانیم آن را تغییر دهیمیک وجه از همین پذیرندگی👈 مینیمالیسم(ساده گرایی) است. .📱ما هر روزه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با "بدترین" و "بهترین ها" اتفاقات بمباران میشیم و فکر می‌کنیم این ها به عنوان انسان های ایده آل در جهان مهم هستند در حالی که ما باید بپذیریم که معمولی هستیم.گاهی گنجینه های عمیق از معنا در امور به ظاهر ساده و بدیهی هست و ما بهش بی توجه هستیم چون منتظر "ترین ها" هستیم.❌در روان شناسی مثبت اندیشی هم دائما به "خاص بودن" تاکید میکنه.اینقدر دنبال زندگی که میخواهیم میگردیم که زندگی که داریم رو هم، از دست میدیم .❤تصویری که از عشق در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ارائه میشه واقعیت نداره چون عشق در چیزهای معمولی و البته درخشان هست و ما فراموشش میکنیم وقتی که با انتظارات و فانتزی هایی دنبالش میگردیم که عملا امکان وقوع ندارند و برای یک زندگی طولانی و بلند مدت ماهیت و شکلش تغییر میکنه و تبدیل به یک دوستی و وفاداری عمیق میشه.📖کتاب معرفی شده در این قسمت "حواس‌پرتی مرگبار" از جین واینگارتن ترجمه‌ مجتبی هاتف ..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #امید #رنج #امید_واقع_بینانه #فصل_چهارم_قسمت_چهارم نمکدون - .📌مهمترین دلیل زندگی مهمترین دلیل زندگی شما چیه؟ حتما نظراتتون رو میخونم😉.راه حل از بین بردن رنج👈 "امید واقع بینانه" هست.(یعنی امیدی که ریشه در واقعیت داره و اونم حاصل پذیرندگی به علاوه عمل هست بدین معنا که جهان را آنگونه که هست بپذیریم در عین حال عملی که می‌توانیم رو انجام دهیم.)پذیرندگی یعنی پذیرفتن چیزهایی که نمی توانیم آن را تغییر دهیمیک وجه از همین پذیرندگی👈 مینیمالیسم(ساده گرایی) است. .📱ما هر روزه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با "بدترین" و "بهترین ها" اتفاقات بمباران میشیم و فکر می‌کنیم این ها به عنوان انسان های ایده آل در جهان مهم هستند در حالی که ما باید بپذیریم که معمولی هستیم.گاهی گنجینه های عمیق از معنا در امور به ظاهر ساده و بدیهی هست و ما بهش بی توجه هستیم چون منتظر "ترین ها" هستیم.❌در روان شناسی مثبت اندیشی هم دائما به "خاص بودن" تاکید میکنه.اینقدر دنبال زندگی که میخواهیم میگردیم که زندگی که داریم رو هم، از دست میدیم .❤تصویری که از عشق در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ارائه میشه واقعیت نداره چون عشق در چیزهای معمولی و البته درخشان هست و ما فراموشش میکنیم وقتی که با انتظارات و فانتزی هایی دنبالش میگردیم که عملا امکان وقوع ندارند و برای یک زندگی طولانی و بلند مدت ماهیت و شکلش تغییر میکنه و تبدیل به یک دوستی و وفاداری عمیق میشه.📖کتاب معرفی شده در این قسمت "حواس‌پرتی مرگبار" از جین واینگارتن ترجمه‌ مجتبی هاتف ..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #امید #رنج #امید_واقع_بینانه #فصل_چهارم_قسمت_چهارم نمکدون - .📌مهمترین دلیل زندگی مهمترین دلیل زندگی شما چیه؟ حتما نظراتتون رو میخونم😉.راه حل از بین بردن رنج👈 "امید واقع بینانه" هست.(یعنی امیدی که ریشه در واقعیت داره و اونم حاصل پذیرندگی به علاوه عمل هست بدین معنا که جهان را آنگونه که هست بپذیریم در عین حال عملی که می‌توانیم رو انجام دهیم.)پذیرندگی یعنی پذیرفتن چیزهایی که نمی توانیم آن را تغییر دهیمیک وجه از همین پذیرندگی👈 مینیمالیسم(ساده گرایی) است. .📱ما هر روزه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با "بدترین" و "بهترین ها" اتفاقات بمباران میشیم و فکر می‌کنیم این ها به عنوان انسان های ایده آل در جهان مهم هستند در حالی که ما باید بپذیریم که معمولی هستیم.گاهی گنجینه های عمیق از معنا در امور به ظاهر ساده و بدیهی هست و ما بهش بی توجه هستیم چون منتظر "ترین ها" هستیم.❌در روان شناسی مثبت اندیشی هم دائما به "خاص بودن" تاکید میکنه.اینقدر دنبال زندگی که میخواهیم میگردیم که زندگی که داریم رو هم، از دست میدیم .❤تصویری که از عشق در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ارائه میشه واقعیت نداره چون عشق در چیزهای معمولی و البته درخشان هست و ما فراموشش میکنیم وقتی که با انتظارات و فانتزی هایی دنبالش میگردیم که عملا امکان وقوع ندارند و برای یک زندگی طولانی و بلند مدت ماهیت و شکلش تغییر میکنه و تبدیل به یک دوستی و وفاداری عمیق میشه.📖کتاب معرفی شده در این قسمت "حواس‌پرتی مرگبار" از جین واینگارتن ترجمه‌ مجتبی هاتف ..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #امید #رنج #امید_واقع_بینانه #فصل_چهارم_قسمت_چهارم
.
📌مهمترین دلیل زندگی
مهمترین دلیل زندگی شما چیه؟ حتما نظراتتون رو میخونم😉
.
راه حل از بین بردن رنج👈 "امید واقع بینانه" هست.
(یعنی امیدی که ریشه در واقعیت داره و اونم حاصل پذیرندگی به علاوه عمل هست
بدین معنا که جهان را آنگونه که هست بپذیریم در عین حال عملی که می‌توانیم رو انجام دهیم.)
پذیرندگی یعنی پذیرفتن چیزهایی که نمی توانیم آن را تغییر دهیم
یک وجه از همین پذیرندگی👈 مینیمالیسم(ساده گرایی) است.
.
📱ما هر روزه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با "بدترین" و "بهترین ها" اتفاقات بمباران میشیم
و فکر می‌کنیم این ها به عنوان انسان های ایده آل در جهان مهم هستند در حالی که ما باید بپذیریم که معمولی هستیم.
گاهی گنجینه های عمیق از معنا در امور به ظاهر ساده و بدیهی هست و ما بهش بی توجه هستیم چون منتظر "ترین ها" هستیم.
❌در روان شناسی مثبت اندیشی هم دائما به "خاص بودن" تاکید میکنه.
اینقدر دنبال زندگی که میخواهیم میگردیم که زندگی که داریم رو هم، از دست میدیم .
❤تصویری که از عشق در شبکه های اجتماعی و رسانه ها ارائه میشه واقعیت نداره چون عشق در چیزهای معمولی و البته درخشان هست و ما فراموشش میکنیم وقتی که با انتظارات و فانتزی هایی دنبالش میگردیم که عملا امکان وقوع ندارند و برای یک زندگی طولانی و بلند مدت ماهیت و شکلش تغییر میکنه و تبدیل به یک دوستی و وفاداری عمیق میشه.
📖کتاب معرفی شده در این قسمت "حواس‌پرتی مرگبار" از جین واینگارتن ترجمه‌ مجتبی هاتف .
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #امید #رنج #امید_واقع_بینانه #فصل_چهارم_قسمت_چهارم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید