نمکدون - 📣مرکز تخصصی نصب اپشن های فابریک سانتافه📣 اپشن های نصب شده سانتافه۲۰۱۴لو آپشن صندوق برقی ساب و سنتر جلو دوربین۳۶۰درجه رادار نقطه کور اینه تاشو برقی مانیتور فابریک شیفتر فرمان کی لس استارتر با پوش فابریک و دستگیره های دکمه دار راه اندازه گرمکن صندلی ❌❌❌کاراپشن ایران ارائه دهنده بروزترین اپشن خودروهای وارداتی❌❌❌ برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا دایرکت پیام دهید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ ۰۲۱۵۵۴۱۵۰۹۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۷۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۳۲ @caroptioniran @santafe.option #اپشن_سانتافه#صندوق_برقی_سانتافه#رادار_سانتافه#دوربین۳۶۰_سانتافه#سنسور_سانتافه#کلید_فابریک_سانتافه#مانیتور_سانتافه#جک_صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#سانتافه_سواران#سانتافه_فروشی#خرید_سانتافه#اینه_تاشو_سانتافه#اتو_پارک_سانتافه#صندوق_برقی#ماسک_بزنیم نمکدون - 📣مرکز تخصصی نصب اپشن های فابریک سانتافه📣 اپشن های نصب شده سانتافه۲۰۱۴لو آپشن صندوق برقی ساب و سنتر جلو دوربین۳۶۰درجه رادار نقطه کور اینه تاشو برقی مانیتور فابریک شیفتر فرمان کی لس استارتر با پوش فابریک و دستگیره های دکمه دار راه اندازه گرمکن صندلی ❌❌❌کاراپشن ایران ارائه دهنده بروزترین اپشن خودروهای وارداتی❌❌❌ برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا دایرکت پیام دهید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ ۰۲۱۵۵۴۱۵۰۹۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۷۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۳۲ @caroptioniran @santafe.option #اپشن_سانتافه#صندوق_برقی_سانتافه#رادار_سانتافه#دوربین۳۶۰_سانتافه#سنسور_سانتافه#کلید_فابریک_سانتافه#مانیتور_سانتافه#جک_صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#سانتافه_سواران#سانتافه_فروشی#خرید_سانتافه#اینه_تاشو_سانتافه#اتو_پارک_سانتافه#صندوق_برقی#ماسک_بزنیم نمکدون - 📣مرکز تخصصی نصب اپشن های فابریک سانتافه📣 اپشن های نصب شده سانتافه۲۰۱۴لو آپشن صندوق برقی ساب و سنتر جلو دوربین۳۶۰درجه رادار نقطه کور اینه تاشو برقی مانیتور فابریک شیفتر فرمان کی لس استارتر با پوش فابریک و دستگیره های دکمه دار راه اندازه گرمکن صندلی ❌❌❌کاراپشن ایران ارائه دهنده بروزترین اپشن خودروهای وارداتی❌❌❌ برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا دایرکت پیام دهید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ ۰۲۱۵۵۴۱۵۰۹۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۷۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۳۲ @caroptioniran @santafe.option #اپشن_سانتافه#صندوق_برقی_سانتافه#رادار_سانتافه#دوربین۳۶۰_سانتافه#سنسور_سانتافه#کلید_فابریک_سانتافه#مانیتور_سانتافه#جک_صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#سانتافه_سواران#سانتافه_فروشی#خرید_سانتافه#اینه_تاشو_سانتافه#اتو_پارک_سانتافه#صندوق_برقی#ماسک_بزنیم
📣مرکز تخصصی نصب اپشن های فابریک سانتافه📣 اپشن های نصب شده سانتافه۲۰۱۴لو آپشن صندوق برقی ساب و سنتر جلو دوربین۳۶۰درجه رادار نقطه کور اینه تاشو برقی مانیتور فابریک شیفتر فرمان کی لس استارتر با پوش فابریک و دستگیره های دکمه دار راه اندازه گرمکن صندلی ❌❌❌کاراپشن ایران ارائه دهنده بروزترین اپشن خودروهای وارداتی❌❌❌ برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا دایرکت پیام دهید ۰۹۱۲۶۰۴۰۶۷۵ ۰۲۱۵۵۴۱۰۵۰۳ ۰۲۱۵۵۴۱۵۰۹۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۷۲ ۰۲۱۵۵۴۱۸۲۳۲ @caroptioniran @santafe.option #اپشن_سانتافه#صندوق_برقی_سانتافه#رادار_سانتافه#دوربین۳۶۰_سانتافه#سنسور_سانتافه#کلید_فابریک_سانتافه#مانیتور_سانتافه#جک_صندوق_برقی_سانتافه۲۰۱۵#سانتافه_سواران#سانتافه_فروشی#خرید_سانتافه#اینه_تاشو_سانتافه#اتو_پارک_سانتافه#صندوق_برقی#ماسک_بزنیم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج kia_hyundai_savaran را دنبال کنید