نمکدون - @giioomeh 🍀 همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظرشیم.... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 📽 شهرزاد 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شهرزاد #سریال_شهرزاد #سکانس_ماندگار #دیالوگهای_ماندگار #دیالوگ_برتر #پیج_گیومه #سکانس_غمگین #حرف_دل #دیالوگ_ناب نمکدون - @giioomeh 🍀 همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظرشیم.... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 📽 شهرزاد 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شهرزاد #سریال_شهرزاد #سکانس_ماندگار #دیالوگهای_ماندگار #دیالوگ_برتر #پیج_گیومه #سکانس_غمگین #حرف_دل #دیالوگ_ناب نمکدون - @giioomeh 🍀 همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظرشیم.... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 📽 شهرزاد 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شهرزاد #سریال_شهرزاد #سکانس_ماندگار #دیالوگهای_ماندگار #دیالوگ_برتر #پیج_گیومه #سکانس_غمگین #حرف_دل #دیالوگ_ناب
@giioomeh 🍀 همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظرشیم.... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 📽 شهرزاد 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شهرزاد #سریال_شهرزاد #سکانس_ماندگار #دیالوگهای_ماندگار #دیالوگ_برتر #پیج_گیومه #سکانس_غمگین #حرف_دل #دیالوگ_ناب

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید