نمکدون - @giioomeh 🍀 تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام دوست مي دارم تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام دوست مي دارم براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم . #شهاب_حسینی #پل_الوار 📽 مدار صفر درجه 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سکانس_برتر #دکلمه_عاشقانه #سکانس_ماندگار #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سکانسهای_ناب #دیالوگ #سریال_ایرانی #حسن_فتحی #دکلمه_احساسی نمکدون - @giioomeh 🍀 تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام دوست مي دارم تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام دوست مي دارم براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم . #شهاب_حسینی #پل_الوار 📽 مدار صفر درجه 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سکانس_برتر #دکلمه_عاشقانه #سکانس_ماندگار #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سکانسهای_ناب #دیالوگ #سریال_ایرانی #حسن_فتحی #دکلمه_احساسی نمکدون - @giioomeh 🍀 تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام دوست مي دارم تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام دوست مي دارم براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم . #شهاب_حسینی #پل_الوار 📽 مدار صفر درجه 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سکانس_برتر #دکلمه_عاشقانه #سکانس_ماندگار #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سکانسهای_ناب #دیالوگ #سریال_ایرانی #حسن_فتحی #دکلمه_احساسی
@giioomeh 🍀 تو را به جاي همه ي کساني که نمي شناخته ام دوست مي دارم تو را به جاي همه ي روزگاراني که نمي زيسته ام دوست مي دارم براي خاطر عطر نان گرم و برفي که آب مي شود و براي نخستين گناه تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم . #شهاب_حسینی #پل_الوار 📽 مدار صفر درجه 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #سکانس_برتر #دکلمه_عاشقانه #سکانس_ماندگار #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سکانسهای_ناب #دیالوگ #سریال_ایرانی #حسن_فتحی #دکلمه_احساسی
  • giioomeh
    @giioomeh 🍀 آدمى كه به زندگى شما تعلق داشته باشه مياد و ميمونه آدمى هم كه از جنس شما نيست در نهايت ميره البته بعضيا هم هستن كه در مقطعى ميشه بخشى از زندگى شما باشن اما موندگار نيستن و جزو ارتباط هايى ميشن كه به عنوان خاطره يا تجربه از اونها ياد ميكنيد ولى در هر حال چه در رابطه عاطفى، چه دوستى، خلاصه در هر نوع معاشرتى به دنبال كسانى باشيد كه هم شما از بودن اونها و هم اونها از وجود شما لذت ميبرين و هر دو طرف همديگرو همينطورى كه هستيد دوست و قبول داريد چون اينطوريه كه يك ارتباط سالم شكل ميگيره و ادامه پيدا ميكنه . #سپهر_خدابنده @sepblog 🍀 EDIT: @giioomeh ___________________________________/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . #رفیق_ناب #پادکست_گوش_کنیم #پادکست #پیج_رونوشت #پادکست_فارسی #حرف_دل #پیج_گیومه #پادکست_صوتی #پادکست_انگیزشی #حرفحساب

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید