نمکدون - @giioomeh 🍀 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همــه آماده کنــــی... . #سوگل_مشایخی #حافظ . از دیدگاه شما بزرگی به چه معناست؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حافظ_جان #حافظ_شیرازی #خندوانه #رامبد_جوان #پیج_گیومه #حرف_دل #غزل #حافظیه #تکست_خاص #متن_زیبا #بزرگان #سکانس_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همــه آماده کنــــی... . #سوگل_مشایخی #حافظ . از دیدگاه شما بزرگی به چه معناست؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حافظ_جان #حافظ_شیرازی #خندوانه #رامبد_جوان #پیج_گیومه #حرف_دل #غزل #حافظیه #تکست_خاص #متن_زیبا #بزرگان #سکانس_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همــه آماده کنــــی... . #سوگل_مشایخی #حافظ . از دیدگاه شما بزرگی به چه معناست؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حافظ_جان #حافظ_شیرازی #خندوانه #رامبد_جوان #پیج_گیومه #حرف_دل #غزل #حافظیه #تکست_خاص #متن_زیبا #بزرگان #سکانس_ماندگار
@giioomeh 🍀 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی همــه آماده کنــــی... . #سوگل_مشایخی #حافظ . از دیدگاه شما بزرگی به چه معناست؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حافظ_جان #حافظ_شیرازی #خندوانه #رامبد_جوان #پیج_گیومه #حرف_دل #غزل #حافظیه #تکست_خاص #متن_زیبا #بزرگان #سکانس_ماندگار

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید