نمکدون - @giioomeh 🍀 حرفهای پشت سرتون حــــــــرف نیست عقــــــــده ست جـــــــدی نگیرید...... . #حسین_سلیمانی . خلاصه حرف عقده ای ها گوش نکنید دیگه😁 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_ناب #سخنان_بزرگان #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر نمکدون - @giioomeh 🍀 حرفهای پشت سرتون حــــــــرف نیست عقــــــــده ست جـــــــدی نگیرید...... . #حسین_سلیمانی . خلاصه حرف عقده ای ها گوش نکنید دیگه😁 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_ناب #سخنان_بزرگان #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر نمکدون - @giioomeh 🍀 حرفهای پشت سرتون حــــــــرف نیست عقــــــــده ست جـــــــدی نگیرید...... . #حسین_سلیمانی . خلاصه حرف عقده ای ها گوش نکنید دیگه😁 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_ناب #سخنان_بزرگان #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر
@giioomeh 🍀 حرفهای پشت سرتون حــــــــرف نیست عقــــــــده ست جـــــــدی نگیرید...... . #حسین_سلیمانی . خلاصه حرف عقده ای ها گوش نکنید دیگه😁 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . آیدی کانال تلگرام.........................mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_ناب #سخنان_بزرگان #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید