نمکدون - @giioomeh 🍀 دوست داشتنت رو که بلد بودم . نبودم؟! . . اجرا : #علی_مهدی_پور @alimehdipour.official 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دلنوشته_ناب #حرف_دل #متن_ناب #پادکست #پیج_گیومه #تکست_خاص #دل_نوشته_خاص #حرف_دل #متن_زیبا #تکست_زیبا نمکدون - @giioomeh 🍀 دوست داشتنت رو که بلد بودم . نبودم؟! . . اجرا : #علی_مهدی_پور @alimehdipour.official 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دلنوشته_ناب #حرف_دل #متن_ناب #پادکست #پیج_گیومه #تکست_خاص #دل_نوشته_خاص #حرف_دل #متن_زیبا #تکست_زیبا نمکدون - @giioomeh 🍀 دوست داشتنت رو که بلد بودم . نبودم؟! . . اجرا : #علی_مهدی_پور @alimehdipour.official 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دلنوشته_ناب #حرف_دل #متن_ناب #پادکست #پیج_گیومه #تکست_خاص #دل_نوشته_خاص #حرف_دل #متن_زیبا #تکست_زیبا
@giioomeh 🍀 دوست داشتنت رو که بلد بودم . نبودم؟! . . اجرا : #علی_مهدی_پور @alimehdipour.official 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دلنوشته_ناب #حرف_دل #متن_ناب #پادکست #پیج_گیومه #تکست_خاص #دل_نوشته_خاص #حرف_دل #متن_زیبا #تکست_زیبا

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید