نمکدون - @dellkhaah گفتــم ای دل نروی خار شوی،زار شوی نکند دل نکنی دل بکند بهر تو دل دل نکند برود در بـر یار دگری صبـــح که بیدار شوی #امید_یاسین . خوانش: #باران_نیکراه . EDIT: @dellkhaah 🌹 _______________________________| . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه #دکلمه_شعر #دکلمه_های_ناب #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #پیج_دل_خواه #متن_ناب #دکلمه_زیبا #دلنوشته_غمگین #پیج_رونوشت #تکست_خاص #دکلمه_احساسی نمکدون - @dellkhaah گفتــم ای دل نروی خار شوی،زار شوی نکند دل نکنی دل بکند بهر تو دل دل نکند برود در بـر یار دگری صبـــح که بیدار شوی #امید_یاسین . خوانش: #باران_نیکراه . EDIT: @dellkhaah 🌹 _______________________________| . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه #دکلمه_شعر #دکلمه_های_ناب #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #پیج_دل_خواه #متن_ناب #دکلمه_زیبا #دلنوشته_غمگین #پیج_رونوشت #تکست_خاص #دکلمه_احساسی نمکدون - @dellkhaah گفتــم ای دل نروی خار شوی،زار شوی نکند دل نکنی دل بکند بهر تو دل دل نکند برود در بـر یار دگری صبـــح که بیدار شوی #امید_یاسین . خوانش: #باران_نیکراه . EDIT: @dellkhaah 🌹 _______________________________| . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه #دکلمه_شعر #دکلمه_های_ناب #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #پیج_دل_خواه #متن_ناب #دکلمه_زیبا #دلنوشته_غمگین #پیج_رونوشت #تکست_خاص #دکلمه_احساسی
@dellkhaah گفتــم ای دل نروی خار شوی،زار شوی نکند دل نکنی دل بکند بهر تو دل دل نکند برود در بـر یار دگری صبـــح که بیدار شوی #امید_یاسین . خوانش: #باران_نیکراه . EDIT: @dellkhaah 🌹 _______________________________| . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه #دکلمه_شعر #دکلمه_های_ناب #پیج_گیومه #حرف_دل #شعر_زیبا #پیج_دل_خواه #متن_ناب #دکلمه_زیبا #دلنوشته_غمگین #پیج_رونوشت #تکست_خاص #دکلمه_احساسی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید