نمکدون - . ماه عسل بهتر بود یا عصر جدید؟ 🤔♥️ قبول داری بهترین مجری ایرانه؟ 🤔 تعریف شما از عشق چیه؟ (بهترینش رو پین میکنم ♥️) . 🎧 آهنگ: "ایوان" - "بی نظیره عشق" @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جاده #چالوس #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین #احسان_علیخانی #عصرجدید نمکدون - . ماه عسل بهتر بود یا عصر جدید؟ 🤔♥️ قبول داری بهترین مجری ایرانه؟ 🤔 تعریف شما از عشق چیه؟ (بهترینش رو پین میکنم ♥️) . 🎧 آهنگ: "ایوان" - "بی نظیره عشق" @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جاده #چالوس #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین #احسان_علیخانی #عصرجدید نمکدون - . ماه عسل بهتر بود یا عصر جدید؟ 🤔♥️ قبول داری بهترین مجری ایرانه؟ 🤔 تعریف شما از عشق چیه؟ (بهترینش رو پین میکنم ♥️) . 🎧 آهنگ: "ایوان" - "بی نظیره عشق" @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جاده #چالوس #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین #احسان_علیخانی #عصرجدید
. ماه عسل بهتر بود یا عصر جدید؟ 🤔♥️ قبول داری بهترین مجری ایرانه؟ 🤔 تعریف شما از عشق چیه؟ (بهترینش رو پین میکنم ♥️) . 🎧 آهنگ: "ایوان" - "بی نظیره عشق" @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جاده #چالوس #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین #احسان_علیخانی #عصرجدید

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید