نمکدون - @giioomeh 🍀 قناعت می‌کنم با درد چون درمان نمی‌یابم تحمل می‌کنم با زخم چون مرهم نمی‌بینم . #علی_زندوکیلی #پژمان_جمشیدی #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_شعر #علی_زند_وکیلی #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #خوانندگی #صدای_ماندگار #تکست_زیبا #دیالوگ_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 قناعت می‌کنم با درد چون درمان نمی‌یابم تحمل می‌کنم با زخم چون مرهم نمی‌بینم . #علی_زندوکیلی #پژمان_جمشیدی #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_شعر #علی_زند_وکیلی #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #خوانندگی #صدای_ماندگار #تکست_زیبا #دیالوگ_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 قناعت می‌کنم با درد چون درمان نمی‌یابم تحمل می‌کنم با زخم چون مرهم نمی‌بینم . #علی_زندوکیلی #پژمان_جمشیدی #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_شعر #علی_زند_وکیلی #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #خوانندگی #صدای_ماندگار #تکست_زیبا #دیالوگ_ماندگار
@giioomeh 🍀 قناعت می‌کنم با درد چون درمان نمی‌یابم تحمل می‌کنم با زخم چون مرهم نمی‌بینم . #علی_زندوکیلی #پژمان_جمشیدی #سعدی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . کانال تلگرام 👈 mey_sher@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #دکلمه_شعر #علی_زند_وکیلی #حرف_دل #پیج_گیومه #متن_ناب #خوانندگی #صدای_ماندگار #تکست_زیبا #دیالوگ_ماندگار

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید