نمکدون - @giioomeh 🍀 توی دنیایی که دو روز بیشتر نیست منتظر چی هستیم کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #سکانس_برتر #سکانس_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سریال_شهرزاد #حرف_دل نمکدون - @giioomeh 🍀 توی دنیایی که دو روز بیشتر نیست منتظر چی هستیم کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #سکانس_برتر #سکانس_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سریال_شهرزاد #حرف_دل نمکدون - @giioomeh 🍀 توی دنیایی که دو روز بیشتر نیست منتظر چی هستیم کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #سکانس_برتر #سکانس_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سریال_شهرزاد #حرف_دل
@giioomeh 🍀 توی دنیایی که دو روز بیشتر نیست منتظر چی هستیم کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده... . #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #سکانس_برتر #سکانس_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ناب #سکانسهای_ماندگار #سریال_شهرزاد #حرف_دل

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید