نمکدون - @giioomeh 🍀 چقدر بد که عادت ماهارو از چشم همدیگه بندازه . #شهاب_حسینی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #همرفیق #رویا_تیموریان #عادت #حرف_حساب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #حرف_دل #سخن_زیبا #تکست_خاص نمکدون - @giioomeh 🍀 چقدر بد که عادت ماهارو از چشم همدیگه بندازه . #شهاب_حسینی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #همرفیق #رویا_تیموریان #عادت #حرف_حساب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #حرف_دل #سخن_زیبا #تکست_خاص نمکدون - @giioomeh 🍀 چقدر بد که عادت ماهارو از چشم همدیگه بندازه . #شهاب_حسینی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #همرفیق #رویا_تیموریان #عادت #حرف_حساب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #حرف_دل #سخن_زیبا #تکست_خاص
@giioomeh 🍀 چقدر بد که عادت ماهارو از چشم همدیگه بندازه . #شهاب_حسینی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 __________________________________) . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #همرفیق #رویا_تیموریان #عادت #حرف_حساب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #حرف_دل #سخن_زیبا #تکست_خاص

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید