نمکدون - @giioomeh 🍀 برای هر کسی احساس خرج نکنیم... شاید شلنگ باشه👌 . #سوگل_مشایخی #رامبد_جوان #خندوانه . همچین آدمایی تو زندگیتون داشتین؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________| . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #رامبدجوان #دیالوگ_ماندگار #حرف_دل #جوک #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_بزرگان #سخنان_ناب #دلنوشته_ناب #متن_زیبا نمکدون - @giioomeh 🍀 برای هر کسی احساس خرج نکنیم... شاید شلنگ باشه👌 . #سوگل_مشایخی #رامبد_جوان #خندوانه . همچین آدمایی تو زندگیتون داشتین؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________| . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #رامبدجوان #دیالوگ_ماندگار #حرف_دل #جوک #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_بزرگان #سخنان_ناب #دلنوشته_ناب #متن_زیبا نمکدون - @giioomeh 🍀 برای هر کسی احساس خرج نکنیم... شاید شلنگ باشه👌 . #سوگل_مشایخی #رامبد_جوان #خندوانه . همچین آدمایی تو زندگیتون داشتین؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________| . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #رامبدجوان #دیالوگ_ماندگار #حرف_دل #جوک #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_بزرگان #سخنان_ناب #دلنوشته_ناب #متن_زیبا
@giioomeh 🍀 برای هر کسی احساس خرج نکنیم... شاید شلنگ باشه👌 . #سوگل_مشایخی #رامبد_جوان #خندوانه . همچین آدمایی تو زندگیتون داشتین؟✍ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________| . . کانال تلگرام @ mey_sher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #رامبدجوان #دیالوگ_ماندگار #حرف_دل #جوک #پیج_گیومه #حرف_حساب #سخن_بزرگان #سخنان_ناب #دلنوشته_ناب #متن_زیبا

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید