نمکدون - @giioomeh 🍀 یک بار بخواه از ته دل...... . #پژمان_جمشیدی . موافقید یا مخالف؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #پیشگو #متن_ناب #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر نمکدون - @giioomeh 🍀 یک بار بخواه از ته دل...... . #پژمان_جمشیدی . موافقید یا مخالف؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #پیشگو #متن_ناب #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر نمکدون - @giioomeh 🍀 یک بار بخواه از ته دل...... . #پژمان_جمشیدی . موافقید یا مخالف؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #پیشگو #متن_ناب #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر
@giioomeh 🍀 یک بار بخواه از ته دل...... . #پژمان_جمشیدی . موافقید یا مخالف؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #پیشگو #متن_ناب #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #تکست_خاص #دلنوشته_ناب #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_برتر

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید