نمکدون - @giioomeh 🍀 در درگه خلق بندگی ما را کشت از بهر دو نان،دوندگی ما را کشت گه منت روزگار،گه منت خلق ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت . #اردشیر_رستمی #ابوالقاسم_نباتی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شعر_زیبا #حرف_دل #متن_ناب #دکلمه_های_ناب #اردشیررستمی #پیج_گیومه #سروش_صحت #کتاب_باز #حرف_دل نمکدون - @giioomeh 🍀 در درگه خلق بندگی ما را کشت از بهر دو نان،دوندگی ما را کشت گه منت روزگار،گه منت خلق ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت . #اردشیر_رستمی #ابوالقاسم_نباتی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شعر_زیبا #حرف_دل #متن_ناب #دکلمه_های_ناب #اردشیررستمی #پیج_گیومه #سروش_صحت #کتاب_باز #حرف_دل نمکدون - @giioomeh 🍀 در درگه خلق بندگی ما را کشت از بهر دو نان،دوندگی ما را کشت گه منت روزگار،گه منت خلق ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت . #اردشیر_رستمی #ابوالقاسم_نباتی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شعر_زیبا #حرف_دل #متن_ناب #دکلمه_های_ناب #اردشیررستمی #پیج_گیومه #سروش_صحت #کتاب_باز #حرف_دل
@giioomeh 🍀 در درگه خلق بندگی ما را کشت از بهر دو نان،دوندگی ما را کشت گه منت روزگار،گه منت خلق ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت . #اردشیر_رستمی #ابوالقاسم_نباتی 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ___________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شعر_زیبا #حرف_دل #متن_ناب #دکلمه_های_ناب #اردشیررستمی #پیج_گیومه #سروش_صحت #کتاب_باز #حرف_دل

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید