نمکدون - @dellkhaah هیچی تو دنیا بدتر از معمولی شدن برای کسی نیست . #بیتا_طایی @bitataee 🍀 EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دلنوشته_ناب #متن_ناب #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دلنوشته #پیج_گیومه #پادکست #تکست_ناب نمکدون - @dellkhaah هیچی تو دنیا بدتر از معمولی شدن برای کسی نیست . #بیتا_طایی @bitataee 🍀 EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دلنوشته_ناب #متن_ناب #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دلنوشته #پیج_گیومه #پادکست #تکست_ناب نمکدون - @dellkhaah هیچی تو دنیا بدتر از معمولی شدن برای کسی نیست . #بیتا_طایی @bitataee 🍀 EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دلنوشته_ناب #متن_ناب #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دلنوشته #پیج_گیومه #پادکست #تکست_ناب
@dellkhaah هیچی تو دنیا بدتر از معمولی شدن برای کسی نیست . #بیتا_طایی @bitataee 🍀 EDIT: @dellkhaah 🌹 ____________________________________| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دلنوشته_ناب #متن_ناب #پیج_دل_خواه #حرف_دل #دلنوشته #پیج_گیومه #پادکست #تکست_ناب

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید