نمکدون - .📌خودفریبی.🍃"خودفریبی" یا همان "انحراف توجه" ⬅️ یعنی زمانیکه مصیبت و رنجی به ما وارد میشه مغز با یکسری مکانیسم های پیچیده میخواد ما رنج نبینیم یا یه جور شیرین ببینیمش و خودمون رو فریب میدیم که زنده بمونیم و روان مون فرو نریزه.ما برای محافظت از خودمون به خودفریبی دست میزنیم این کلمه انگار بار منفی داره ولی خیلی وقتا به بقاء ما کمک میکنه..🍃اَشکال خودفریبی 👇.🌴واپس زنی ⬅️ زمانیکه اتفاقی برامون میفته و ما فراموشش میکنیم و فراموش میکنیم که فراموشش کردیم یعنی مغز در طول زمان کاری میکنه انگار اون اتفاق رخ نداده.🌴واژگونی ⬅️ خاطره ای رخ داده حذفش نمیکنیم ولی یک جور دیگه میبینمیمش.🌴فرافکنی ⬅️ اون رنج رو به دیگری نسبت میدیم نام دیگرش "مزیت بیماریست" یعنی من مریضم و اون تقصیر بر گردن من هست ولی چاره ای ندارم.🌴جداسازی ⬅️ حادثه ای رخ داده ولی احساسات مارو برانگیخته نکرده و ما خودمون رو از حادثه جدا میکنیم.🌴معقول نمایی ⬅️ با دلیل منطقی حادثه رو توجیه میکنیم تا آرامش تجربه کنیم.🌴والایش ⬅️ یعنی جایگزینی رفتار بد با یک رفتار بهتر..👊اولین راه پیدا کردن چاره برای رنج هامون بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیست.کسی که بداند چه زمانی برای رنج هایی که چاره داره بجنگه و چه زمانی برای رنج هایی که چاره ای نداره اندوهگین بشه و بپذیره بر قله خرد ایستاده..📚کتاب معرفی شده در این قسمت "کتاب زندگی در باتلاق فریب" از "دانیل گولمن" ترجمه "رامین بختیاری" از انتشارات نسل نواندیش.#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #فریب #خود_فریبی #سروش_صحت #رنج #فصل_سوم_قسمت_چهاردهم نمکدون - .📌خودفریبی.🍃"خودفریبی" یا همان "انحراف توجه" ⬅️ یعنی زمانیکه مصیبت و رنجی به ما وارد میشه مغز با یکسری مکانیسم های پیچیده میخواد ما رنج نبینیم یا یه جور شیرین ببینیمش و خودمون رو فریب میدیم که زنده بمونیم و روان مون فرو نریزه.ما برای محافظت از خودمون به خودفریبی دست میزنیم این کلمه انگار بار منفی داره ولی خیلی وقتا به بقاء ما کمک میکنه..🍃اَشکال خودفریبی 👇.🌴واپس زنی ⬅️ زمانیکه اتفاقی برامون میفته و ما فراموشش میکنیم و فراموش میکنیم که فراموشش کردیم یعنی مغز در طول زمان کاری میکنه انگار اون اتفاق رخ نداده.🌴واژگونی ⬅️ خاطره ای رخ داده حذفش نمیکنیم ولی یک جور دیگه میبینمیمش.🌴فرافکنی ⬅️ اون رنج رو به دیگری نسبت میدیم نام دیگرش "مزیت بیماریست" یعنی من مریضم و اون تقصیر بر گردن من هست ولی چاره ای ندارم.🌴جداسازی ⬅️ حادثه ای رخ داده ولی احساسات مارو برانگیخته نکرده و ما خودمون رو از حادثه جدا میکنیم.🌴معقول نمایی ⬅️ با دلیل منطقی حادثه رو توجیه میکنیم تا آرامش تجربه کنیم.🌴والایش ⬅️ یعنی جایگزینی رفتار بد با یک رفتار بهتر..👊اولین راه پیدا کردن چاره برای رنج هامون بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیست.کسی که بداند چه زمانی برای رنج هایی که چاره داره بجنگه و چه زمانی برای رنج هایی که چاره ای نداره اندوهگین بشه و بپذیره بر قله خرد ایستاده..📚کتاب معرفی شده در این قسمت "کتاب زندگی در باتلاق فریب" از "دانیل گولمن" ترجمه "رامین بختیاری" از انتشارات نسل نواندیش.#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #فریب #خود_فریبی #سروش_صحت #رنج #فصل_سوم_قسمت_چهاردهم نمکدون - .📌خودفریبی.🍃"خودفریبی" یا همان "انحراف توجه" ⬅️ یعنی زمانیکه مصیبت و رنجی به ما وارد میشه مغز با یکسری مکانیسم های پیچیده میخواد ما رنج نبینیم یا یه جور شیرین ببینیمش و خودمون رو فریب میدیم که زنده بمونیم و روان مون فرو نریزه.ما برای محافظت از خودمون به خودفریبی دست میزنیم این کلمه انگار بار منفی داره ولی خیلی وقتا به بقاء ما کمک میکنه..🍃اَشکال خودفریبی 👇.🌴واپس زنی ⬅️ زمانیکه اتفاقی برامون میفته و ما فراموشش میکنیم و فراموش میکنیم که فراموشش کردیم یعنی مغز در طول زمان کاری میکنه انگار اون اتفاق رخ نداده.🌴واژگونی ⬅️ خاطره ای رخ داده حذفش نمیکنیم ولی یک جور دیگه میبینمیمش.🌴فرافکنی ⬅️ اون رنج رو به دیگری نسبت میدیم نام دیگرش "مزیت بیماریست" یعنی من مریضم و اون تقصیر بر گردن من هست ولی چاره ای ندارم.🌴جداسازی ⬅️ حادثه ای رخ داده ولی احساسات مارو برانگیخته نکرده و ما خودمون رو از حادثه جدا میکنیم.🌴معقول نمایی ⬅️ با دلیل منطقی حادثه رو توجیه میکنیم تا آرامش تجربه کنیم.🌴والایش ⬅️ یعنی جایگزینی رفتار بد با یک رفتار بهتر..👊اولین راه پیدا کردن چاره برای رنج هامون بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیست.کسی که بداند چه زمانی برای رنج هایی که چاره داره بجنگه و چه زمانی برای رنج هایی که چاره ای نداره اندوهگین بشه و بپذیره بر قله خرد ایستاده..📚کتاب معرفی شده در این قسمت "کتاب زندگی در باتلاق فریب" از "دانیل گولمن" ترجمه "رامین بختیاری" از انتشارات نسل نواندیش.#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #فریب #خود_فریبی #سروش_صحت #رنج #فصل_سوم_قسمت_چهاردهم
.
📌خودفریبی
.
🍃"خودفریبی" یا همان "انحراف توجه" ⬅️ یعنی زمانیکه مصیبت و رنجی به ما وارد میشه مغز با یکسری مکانیسم های پیچیده میخواد ما رنج نبینیم یا یه جور شیرین ببینیمش و خودمون رو فریب میدیم که زنده بمونیم و روان مون فرو نریزه.
ما برای محافظت از خودمون به خودفریبی دست میزنیم این کلمه انگار بار منفی داره ولی خیلی وقتا به بقاء ما کمک میکنه.
.
🍃اَشکال خودفریبی 👇
.
🌴واپس زنی ⬅️ زمانیکه اتفاقی برامون میفته و ما فراموشش میکنیم و فراموش میکنیم که فراموشش کردیم یعنی مغز در طول زمان کاری میکنه انگار اون اتفاق رخ نداده.
🌴واژگونی ⬅️ خاطره ای رخ داده حذفش نمیکنیم ولی یک جور دیگه میبینمیمش.
🌴فرافکنی ⬅️ اون رنج رو به دیگری نسبت میدیم نام دیگرش "مزیت بیماریست" یعنی من مریضم و اون تقصیر بر گردن من هست ولی چاره ای ندارم.
🌴جداسازی ⬅️ حادثه ای رخ داده ولی احساسات مارو برانگیخته نکرده و ما خودمون رو از حادثه جدا میکنیم.
🌴معقول نمایی ⬅️ با دلیل منطقی حادثه رو توجیه میکنیم تا آرامش تجربه کنیم.
🌴والایش ⬅️ یعنی جایگزینی رفتار بد با یک رفتار بهتر.
.
👊اولین راه پیدا کردن چاره برای رنج هامون بر عهده گرفتن مسئولیت زندگیست.
کسی که بداند چه زمانی برای رنج هایی که چاره داره بجنگه و چه زمانی برای رنج هایی که چاره ای نداره اندوهگین بشه و بپذیره بر قله خرد ایستاده.
.
📚کتاب معرفی شده در این قسمت "کتاب زندگی در باتلاق فریب" از "دانیل گولمن" ترجمه "رامین بختیاری" از انتشارات نسل نواندیش.
#مجتبی_شکوری #کتاب #کتاب_باز #فریب #خود_فریبی #سروش_صحت #رنج #فصل_سوم_قسمت_چهاردهم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید