نمکدون - @giioomeh 🍀 چه خوبه آدم به نقطه ای برسه که درون و بیرونش یکسان باشه.... . #آریا_عظیمی_نژاد . کیا درون بیرونشون یکیه واقعا؟ . 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_حساب #حرف_دل #سروش_صحت #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ #سخن_ناب #کتاب_باز نمکدون - @giioomeh 🍀 چه خوبه آدم به نقطه ای برسه که درون و بیرونش یکسان باشه.... . #آریا_عظیمی_نژاد . کیا درون بیرونشون یکیه واقعا؟ . 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_حساب #حرف_دل #سروش_صحت #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ #سخن_ناب #کتاب_باز نمکدون - @giioomeh 🍀 چه خوبه آدم به نقطه ای برسه که درون و بیرونش یکسان باشه.... . #آریا_عظیمی_نژاد . کیا درون بیرونشون یکیه واقعا؟ . 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_حساب #حرف_دل #سروش_صحت #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ #سخن_ناب #کتاب_باز
@giioomeh 🍀 چه خوبه آدم به نقطه ای برسه که درون و بیرونش یکسان باشه.... . #آریا_عظیمی_نژاد . کیا درون بیرونشون یکیه واقعا؟ . 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_حساب #حرف_دل #سروش_صحت #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ #سخن_ناب #کتاب_باز
  • giioomeh
    @giioomeh 🍀 اگر ما دردهایِ درونِ آدم ها را میدانستیم و حالشان را می‌فهمیدیم؛ بیشتر درکشان می‌کردیم و کمتر آزارشان میدادیم، کمتر از دستشان کفری می‌شدیم و کمتر قضاوتشان می‌کردیم. آدم‌های امروز همینند! دردهایشان را انکار می‌کنند تا قوی به نظر برسند و روی پای خودشان ایستاده باشند. اما روزی کم می‌آورند و در نهایتِ خستگی ، زیرِ آوارِ دردها و مشکلات و حرف هایِ ناگفته شان لِه می‌شوند... و شما نمی‌دانید که در آن لحظه با یک روحِ خسته و متلاشی طرفید! و نمی‌دانید چه سخت است لبخند زدن، در نهایتِ ویرانی... #نرگس_صرافیان_طوفان . صدا: #حسن_آقامیری 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . #حرف_دل #قضاوت_نکنیم #قضاوت_ممنوع #سخنان_ناب #حسن_آقا_میری #پیج_گیومه #تکست_غمگین #دلنوشته_غمگین

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید