نمکدون - @giioomeh 🍀 آرزو کار اشتباهیه...... . #طناز_طباطبایی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #طنازطباطبایی #آرزو #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #حرف_دل #متن_ناب #دلنوشته_خاص نمکدون - @giioomeh 🍀 آرزو کار اشتباهیه...... . #طناز_طباطبایی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #طنازطباطبایی #آرزو #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #حرف_دل #متن_ناب #دلنوشته_خاص نمکدون - @giioomeh 🍀 آرزو کار اشتباهیه...... . #طناز_طباطبایی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #طنازطباطبایی #آرزو #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #حرف_دل #متن_ناب #دلنوشته_خاص
@giioomeh 🍀 آرزو کار اشتباهیه...... . #طناز_طباطبایی . موافقید؟ 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 ____________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #طنازطباطبایی #آرزو #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #حرف_حساب #حرف_دل #متن_ناب #دلنوشته_خاص

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید