نمکدون - . متولد چه دهه ای هستی؟ با حرفاش موافقی؟ تا حالا شده حسرت بخوری که کاش یه آدمی رو از زندگیت حذف کرده بودی؟ 🤔 . 🎧 ایوان-بی نظیره عشق @Evan.Band . @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین نمکدون - . متولد چه دهه ای هستی؟ با حرفاش موافقی؟ تا حالا شده حسرت بخوری که کاش یه آدمی رو از زندگیت حذف کرده بودی؟ 🤔 . 🎧 ایوان-بی نظیره عشق @Evan.Band . @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین نمکدون - . متولد چه دهه ای هستی؟ با حرفاش موافقی؟ تا حالا شده حسرت بخوری که کاش یه آدمی رو از زندگیت حذف کرده بودی؟ 🤔 . 🎧 ایوان-بی نظیره عشق @Evan.Band . @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین
. متولد چه دهه ای هستی؟ با حرفاش موافقی؟ تا حالا شده حسرت بخوری که کاش یه آدمی رو از زندگیت حذف کرده بودی؟ 🤔 . 🎧 ایوان-بی نظیره عشق @Evan.Band . @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #جمله_سنگین

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید