نمکدون - @giioomeh 🍀 با تو این همون شهری نیست که من می شناسم جاهایی میرم که هیچوقت نرفتم از رازهایی حرف می زنم که هیچ وقت با کسی نگفتم . #مهدی_احمدی #هانیه_توسلی 📽 شبهای روشن 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #فیلم_سینمایی #داستایوفسکی #حرف_دل #عاشقانه #سکانس_برتر #سکانس_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 با تو این همون شهری نیست که من می شناسم جاهایی میرم که هیچوقت نرفتم از رازهایی حرف می زنم که هیچ وقت با کسی نگفتم . #مهدی_احمدی #هانیه_توسلی 📽 شبهای روشن 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #فیلم_سینمایی #داستایوفسکی #حرف_دل #عاشقانه #سکانس_برتر #سکانس_ماندگار نمکدون - @giioomeh 🍀 با تو این همون شهری نیست که من می شناسم جاهایی میرم که هیچوقت نرفتم از رازهایی حرف می زنم که هیچ وقت با کسی نگفتم . #مهدی_احمدی #هانیه_توسلی 📽 شبهای روشن 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #فیلم_سینمایی #داستایوفسکی #حرف_دل #عاشقانه #سکانس_برتر #سکانس_ماندگار
@giioomeh 🍀 با تو این همون شهری نیست که من می شناسم جاهایی میرم که هیچوقت نرفتم از رازهایی حرف می زنم که هیچ وقت با کسی نگفتم . #مهدی_احمدی #هانیه_توسلی 📽 شبهای روشن 🍀 EDIT: @giioomeh 🌱 _________________________________) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #تکست_گرافی #دیالوگ_ماندگار #دیالوگ_ناب #پیج_گیومه #فیلم_سینمایی #داستایوفسکی #حرف_دل #عاشقانه #سکانس_برتر #سکانس_ماندگار

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید