نمکدون - . «من تو همین روزا عاشقت شدم، تو همین روزایی کـه کسی عاشق نمیشه.» خواستم بگم قدر کسی که توو این روزا عاشقتون میشه رو بدونید. . . چقدر با حرف احسان علیخانی موافقی؟ 😍 حاضری واسه بدست آوردن عشقت بجنگی؟ ❤️❤️ . آهنگ کلیپ: " ایوان "- " بی نظیره عشق " 🥰 . دانلود از ملوبات و رسانه های معتبر 📥 @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #احسان_علیخانی #جمله_سنگین نمکدون - . «من تو همین روزا عاشقت شدم، تو همین روزایی کـه کسی عاشق نمیشه.» خواستم بگم قدر کسی که توو این روزا عاشقتون میشه رو بدونید. . . چقدر با حرف احسان علیخانی موافقی؟ 😍 حاضری واسه بدست آوردن عشقت بجنگی؟ ❤️❤️ . آهنگ کلیپ: " ایوان "- " بی نظیره عشق " 🥰 . دانلود از ملوبات و رسانه های معتبر 📥 @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #احسان_علیخانی #جمله_سنگین نمکدون - . «من تو همین روزا عاشقت شدم، تو همین روزایی کـه کسی عاشق نمیشه.» خواستم بگم قدر کسی که توو این روزا عاشقتون میشه رو بدونید. . . چقدر با حرف احسان علیخانی موافقی؟ 😍 حاضری واسه بدست آوردن عشقت بجنگی؟ ❤️❤️ . آهنگ کلیپ: " ایوان "- " بی نظیره عشق " 🥰 . دانلود از ملوبات و رسانه های معتبر 📥 @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #احسان_علیخانی #جمله_سنگین
. «من تو همین روزا عاشقت شدم، تو همین روزایی کـه کسی عاشق نمیشه.» خواستم بگم قدر کسی که توو این روزا عاشقتون میشه رو بدونید. . . چقدر با حرف احسان علیخانی موافقی؟ 😍 حاضری واسه بدست آوردن عشقت بجنگی؟ ❤️❤️ . آهنگ کلیپ: " ایوان "- " بی نظیره عشق " 🥰 . دانلود از ملوبات و رسانه های معتبر 📥 @Evan.Band @Evan.Band . #ایوان_بند #ایوان #عاشقانه #عشق #بی_نظیره_عشق #عاشقی #موزیک_حسی #موزیک_عاشقانه #جیم_دال_مدیا #احسان_علیخانی #جمله_سنگین

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید