نمکدون - . روزی عادت می کنیم به نداشته هایمان، من به تو ... تو به دلتنگی هایم ! . دلت برای کی تنگ شده؟تگش کن 🥺🤍 . . آهنگ : میلاد بابایی - جَنگِ اعصاب ___ 📥 دانلود آهنگ از ملوبات 📥 📥 Milad Babei - Jange Asab @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 🔺 @mohsen.nasresfahani . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_Music @sajad_publish #میلادبابایی #جنگ_اعصاب #شب #ماه #مجیدمکس #تایپوگرافی #دپ نمکدون - . روزی عادت می کنیم به نداشته هایمان، من به تو ... تو به دلتنگی هایم ! . دلت برای کی تنگ شده؟تگش کن 🥺🤍 . . آهنگ : میلاد بابایی - جَنگِ اعصاب ___ 📥 دانلود آهنگ از ملوبات 📥 📥 Milad Babei - Jange Asab @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 🔺 @mohsen.nasresfahani . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_Music @sajad_publish #میلادبابایی #جنگ_اعصاب #شب #ماه #مجیدمکس #تایپوگرافی #دپ نمکدون - . روزی عادت می کنیم به نداشته هایمان، من به تو ... تو به دلتنگی هایم ! . دلت برای کی تنگ شده؟تگش کن 🥺🤍 . . آهنگ : میلاد بابایی - جَنگِ اعصاب ___ 📥 دانلود آهنگ از ملوبات 📥 📥 Milad Babei - Jange Asab @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 🔺 @mohsen.nasresfahani . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_Music @sajad_publish #میلادبابایی #جنگ_اعصاب #شب #ماه #مجیدمکس #تایپوگرافی #دپ
. روزی عادت می کنیم به نداشته هایمان، من به تو ... تو به دلتنگی هایم ! . دلت برای کی تنگ شده؟تگش کن 🥺🤍 . . آهنگ : میلاد بابایی - جَنگِ اعصاب ___ 📥 دانلود آهنگ از ملوبات 📥 📥 Milad Babei - Jange Asab @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 @miladbabaei1 . @miladbabaei1 🔺 @mohsen.nasresfahani . مدیر پخش : مجید مکس @majidmax_Music @sajad_publish #میلادبابایی #جنگ_اعصاب #شب #ماه #مجیدمکس #تایپوگرافی #دپ

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج giioomeh را دنبال کنید