نمکدون - .📌خطای اکثریت .📚کتاب مورد صحبت در این قسمت "هنر شفاف اندیشیدن" از رولف دوبلی و با ترجمه ی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز هست.👈در این کتاب ۹۸ خطای شناختی که در ذهن ما وجود داره رو بررسی میکنه یکی از این خطاها، "خطای اکثریت" هست بدین معنا که قدیم ما با فالوو کردن دیگران بقاء مون رو تضمین میکردیم و امروزه هم همرنگ نظر اکثریت میشیم تا احساس امنیت کنیم..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هنر_شفاف_اندیشیدن #عادل_فردوسی_پور #خطای_شناختی #اکثریت نمکدون - .📌خطای اکثریت .📚کتاب مورد صحبت در این قسمت "هنر شفاف اندیشیدن" از رولف دوبلی و با ترجمه ی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز هست.👈در این کتاب ۹۸ خطای شناختی که در ذهن ما وجود داره رو بررسی میکنه یکی از این خطاها، "خطای اکثریت" هست بدین معنا که قدیم ما با فالوو کردن دیگران بقاء مون رو تضمین میکردیم و امروزه هم همرنگ نظر اکثریت میشیم تا احساس امنیت کنیم..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هنر_شفاف_اندیشیدن #عادل_فردوسی_پور #خطای_شناختی #اکثریت نمکدون - .📌خطای اکثریت .📚کتاب مورد صحبت در این قسمت "هنر شفاف اندیشیدن" از رولف دوبلی و با ترجمه ی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز هست.👈در این کتاب ۹۸ خطای شناختی که در ذهن ما وجود داره رو بررسی میکنه یکی از این خطاها، "خطای اکثریت" هست بدین معنا که قدیم ما با فالوو کردن دیگران بقاء مون رو تضمین میکردیم و امروزه هم همرنگ نظر اکثریت میشیم تا احساس امنیت کنیم..#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هنر_شفاف_اندیشیدن #عادل_فردوسی_پور #خطای_شناختی #اکثریت
.
📌خطای اکثریت
.
📚کتاب مورد صحبت در این قسمت "هنر شفاف اندیشیدن"
از رولف دوبلی
و با ترجمه ی عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز هست.
👈در این کتاب ۹۸ خطای شناختی که در ذهن ما وجود داره رو بررسی میکنه یکی از این خطاها،
"خطای اکثریت" هست بدین معنا که قدیم ما با فالوو کردن دیگران بقاء مون رو تضمین میکردیم و امروزه هم همرنگ نظر اکثریت میشیم تا احساس امنیت کنیم.
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #کتاب #سروش_صحت #هنر_شفاف_اندیشیدن #عادل_فردوسی_پور #خطای_شناختی #اکثریت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید